Articles + Multimedia
Translations
More languages
Šesť chýb, ktorých sa dopúšťajú siloví tréneri.
Najlepší tréneri športovcov potrebujú vyberať rozumné voľby pri vytváraní tréningových programov.
4/30/2013 3:04:32 PM
Six
Dá sa povedať, že väčšina osobných trénerov by radšej uprednostnila trénovanie športovcov. Športovci sú všeobecne viac motivovaní uspieť a kvôli tomu sú odhodlaní pracovať tvrdo – nemusíte im „predávať“ svoj program. Nevýhodou je, že športovci a ich tréneri očakávajú merateľné výsledky, ktoré rozhodujú pri súťažiach. Ďalšou výzvou pre silových trénerov je nasýtenosť trhu touto profesiou, čiže mnoho ďalších trénerov súťaží o toho istého klienta.

Ak však chcete predbehnúť ostatných trénerov a zaistiť si vašu reputáciu, potrebujete vziať do úvahy všetky faktory, ktoré pomáhajú atlétom uspieť. Rovnako sa musíte vyvarovať chybám. Tu je šesť najčastejších chýb, ktorých sa tréneri dopúšťajú – a čo urobiť namiesto nich.

1.    Zameriavanie sa na športovo špecifické cviky. V snahe dosiahnuť rýchly progres, tréneri sa zameriavajú na cviky úzko spojené s konkrétnym športom, čím sa však zanedbáva štrukturálna rovnováha. Táto nedbanlivosť nepriaznivo ovplyvní posturalitu, výkonnosť a samotný športovec je viac náchylný k zraneniu. Napríklad, zhyby a kľuky na bradlách môžu byť považované za športovo špecifické cviky pre plavcov. Avšak, mnoho plavcov je ukážkou predného držania hlavy (smerom pred telo), ktoré je spojené s „guľatením“ ramien. Táto kombinácia môže viesť k vzniku syndrómu plaveckého ramena (všeobecné označenie: shoulder impingement syndrome). Treba si však uvedomiť, že na konci sezóny, plavci potrebujú upriamiť svoju pozornosť na cviky, ktoré precvičujú externú rotáciu v ramenách ako aj zaradiť špeciálne cvičenia na svaly, ktoré sťahujú ramená k sebe (napríklad rombické svaly).
 
2.    Spoliehanie sa na udržiavacie programy. Jeden z obľúbených výrazov pri silovom trénovaní znie: „Ak je všetko rovnaké, silnejší športovec vždy zvíťazí.“ Tak prečo trénovať telo aby bolo slabšie? Bohužiaľ, práve k tomuto dochádza, ak športoví tréneri kladú prílišný dôraz na „negatívny“ vplyv, ktorý silový a kondičný program na ich atlétov môže mať. Niektorí tréneri majú tak veľké obavy, že ich atléti budú zničení a boľaví zo silových tréningov, že rozprávajú silovým trénerom, aby ich iba ľahko trénovali niekoľko dní pred súťažou – alebo ešte horšie, netrénovali ich vôbec. Výsledkom toho je, že na konci sezóny, kedy dochádza k najdôležitejším súťažiam, ich športovci sú najslabší. Pamätajte si, pretrénovanie je najpravdepodobnejšie spôsobené objemom tréningu, nie jeho intenzitou. Počas sezóny sa pripravujte na dôležité súťaže v prvom rade znížením objemu – no stále trénujte tvrdo a ťažko!   
 
3.    Rozvoj nesprávneho typu hypertrofie. Funkčná hypertrofia rozvíja svaly najlepším spôsobom, teda ak vašim zámerom je zlepšenia fyzickej výkonnosti. Gymnasta, rovnako ako ofenzívny „lineman“ v americkom futbale - obaja potrebujú silu. Gymnasta však potrebuje rozvíjať silu s minimálnym nárastom svalovej hmoty, zatiaľ čo „lineman“ potrebuje väčšiu váhu, aby mohol kontrolovať „čiaru zrážky“ (z ang. - line of scrimmage). Silový tréner teda musí poznať rôzne typy svalových vláken a najefektívnejšie protokoly používané k ich rozvoju.

4.    Trénovanie zlého energetického systému. Mnoho trénerov nechápe, ktorý z energetických systémov je najdôležitejší pre daný šport. Výsledkom môže byť, že tréner basketbalistov necháva svojich zverencov na konci tréningu behávať vytrvalostné behy, alebo počas predsezónnej prípravy behajú najmä dlhé vzdialenosti. Naučte sa najprv rozpoznať energetické požiadavky športu vášho atléta a až následne určte najlepší spôsob k dosiahnutiu optimálnej úrovne každého energetického systému.    
 
5.    Zameriavanie sa na tréning energetických systémov počas sezóny. Áno, vytrvalosť je dôležitým faktorom v mnohých športoch, ale športovci by sa nemali sústrediť iba na tento faktor na úkor ostatných atletických kvalít. V neskoršej časti svojej súťažnej sezóny sa atléti musia zameriavať na skvalitnenie ich zručností a súťažných stratégií, nie na zlepšovanie VO2 max.
 
6.    Zanedbávanie telesnej kompozície. Hľadáte rýchly spôsob, ako urobiť obézneho atléta ešte rýchlejším? Nechajte ho schudnúť. Iba 2,5 kg telesného tuku navyše môže mať významný vplyv na to, ako rýchlo sa váš atlét dokáže pohybovať. Ak má športovec nadváhu, prioritou mimo sezóny by malo byť využívanie protokolov za účelom straty telesného tuku, akým je napríklad program „German Body Comp“, až kým jeho telesný tuk nie je na optimálnej úrovni.     
 
Trénovanie atlétov môže byť mimoriadne vďačné. Najmä z toho pohľadu, že výsledky vašej práce sú verejne viditeľné, keď váš atlét súťaží. Aby ste sa uistili, že ste žiadaný na súťažnom poli silových/kondičných trénerov, začnite jednoducho tým, že sa vyhnete vyššie uvedeným šiestim najčastejšie sa vyskytujúcim nástrahám.       
 
Back to top

FOLLOW US:

 

 

Join Our Email List Follow us on Twitter Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Instagram